Waarom rationeel omspringen met drinkwater?

Een deel van het water op aarde wordt aan de natuur ontleend en als economisch product verbruikt. Maar water is meer. Het is de primordiale levensbron.
Deze levensbron wordt door tal van verontreinigingen bedreigd. Om de waterdistributie in de toekomst te blijven verzekeren, is het nodig een compromis tot stand te brengen tussen ons welvaartssysteem en een hersteld evenwichtig ecosysteem.

De totale oppervlakte van de aarde bedraagt 510 miljoen km≤. Ongeveer 70 % van deze oppervlakte wordt ingenomen door zeeŽn en oceanen. Alles samen gaat het om 1400 miljoen km≥ water op aarde en dat is slechts een 0,5% van het aardvolume. Het ganse watervolume bestaat uit 97% zout en slechts 3% zoet water. Van deze 3% zoet water is minder dan 1/4 deel beschikbaar om als drinkwater te worden gebruikt.
Gelukkig gaat geen enkele druppel verloren.
Het water maakt deel uit van de hydrologische kringloop:

door de inwerking van de zon verdampt het oppervlakte-water. Een deel van het atmosfeerwater valt onder de vorm van regen terug naar beneden en dringt in de ondergrond of wordt via rivieren naar zee gevoerd.Dan begint de cyclus opnieuw. Op deze wijze wordt het bestaand ecosysteem in stand gehouden. KRINGLOOP VAN HET WATER

Door de steeds toenemende verontreiniging wordt het alsmaar moeilijker om het fundamenteel recht op water te waarborgen.Vele oorzaken van waterverontreiniging zijn terug te vinden bij de industrie. Via de industrie komen minerale oliŽn, chemische producten, fosfaten en nitraten in het water.
De belangrijkste oorzaken van vervuiling in de landbouwsector zijn de drijfmest en de bestrijdingsmiddelen. Een groot deel van die meststoffen dringt in de ondergrond en kan op termijn een weerslag hebben op de kwaliteit van het gewonnen water. Maar iedereen die water verbruikt, voegt bij het gebruik afvalstoffen toe aan het water. Het water dat door het gezin wordt afgevoerd, bevat huishoudelijk afval. Dit water omvat het afvalwater van consumptie (drink-,spoel- en kookwater), van de wasgelegenheid, van de schoonmaak en van de W.C.-spoeling. Huishoudelijk afvalwater bevat veel stoffen van organische aard zoals faecaliŽn, urine, etensresten, was- en afwasmiddelen.

De verspillende willekeur waarmee vandaag de dag met water omgegaan wordt, onderstreept de nood aan een doorgedreven sensibilisering van de verbruiker. Door de jaren heen heeft de vanzelfsprekendheid van zuiver drinkwater ertoe geleid dat het verbruik per burger dramatisch is toegenomen. In nauwelijks ťťn eeuw tijd is het verbruik per persoon verdrievoudigd. Het dagelijks verbruik situeert zich nu tussen de 120 en de 180 liter per persoon. Tegen dit tempo halen we probleemloos de kaap van 200 liter in het jaar 2000. En als we bovendien bedenken dat de wereldbevolking blijft stijgen, dan is het duidelijk dat we met een probleem zitten.
De sterke stijging in het waterverbruik tijdens deze eeuw is grotendeels te verklaren door de toename van huishoudelijke apparaten die het leven aanzienlijk hebben vergemakkelijkt. Denken we maar aan de was- en vaatwasmachine, de douche, de tuinslang, de hogedrukreiniger of het moderne toilet.Het is op deze terreinen dat een bewuste verbruiker verscheidene stappen kan zetten om zuiniger met water om te springen. Niemand moet zich de luxe van een was- of vaatwasmachine ontzeggen, als hij er maar voor zorgt dat ze steeds volgeladen zijn. En waarom niet emmer en spons of de gieter gebruiken in plaats van de waterverspillende tuinslang om de auto te wassen of de tuin te sproeien? Lekken zijn de belangrijkste oorzaak van nodeloos waterverbruik. Dit kan om grote hoeveelheden gaan:

een kraan die 10 druppels per minuut lekt, veroorzaakt per jaar een verlies van ong.2000 liter
(per lekkende kraan)

een toilet dat een halve liter water per minuut verliest, zorgt voor een dagelijkse waterverspilling van 720 liter Per jaar loopt dit op tot een verspilling van 260.000 liter. Op die manier verliest U ongeveer 15.000 fr/jaar. Met een nieuwe pakking van 200 fr. is het euvel meestal opgelost.

Zoek deze lekken maandelijks op. Je noteert s'avonds de meterstand. S'Morgens , voor het eerste verbruik, contoleer je deze stand. Als hij gewijzigd is heb je een lek. Onmiddelijk (laten) herstellen !

Print pagina