In de winter nemen we voor onszelf alle voorzorgen tegen de koude :
We laten ons inenten tegen de griep, we dragen dikke winterkleren en handschoenen en dit allemaal om niet ziek te worden.Maar welke voorzorgen nemen we voor onze waterleidingen? Elk jaar weer vriezen tientallen en in een strenge winter honderden leidingen stuk .Daarom vind het Waterbedrijf noodzakelijk om zijn abonnees enkele tips mee te geven, om de waterleidingen voldoende te beschermen tegen de vrieskou. Zodat men in de vorstperiode niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

  • Tips om bevriezingsgevaar te voorkomen:

Zorg voor opstelling van de watermeter in een vorstvrij lokaal . Laat de installatie - indien mogelijk - leeglopen : zo vermindert u het bevriezingsrisico ! Scherm uw leidingen en toestellen af van de tocht : laat geen kelderluiken, ramen of deuren open ! Isoleer bij reŰel vorstgevaar zoveel mogelijk de leidingen en toestellen of verwarm de ruimte waarin ze zich bevinden.

  • Wat te doen bij bevroren waterleidingen

Indien de leidingbreuk op het gedeelte is van het Waterbedrijf is,(dwz.het eind leiding vanaf de straat tot en met de watermeter,voorbij de watermeter is het binnenleiding) direct het Waterbedrijf vewittigen. Dit tijdens de werkuren van 7.45 h tot 20.30 h ook op zon en feestdagen, na de diensturen de politie verwittigen  die op haar beurt de persoon van wacht verwittigd.Onze personeelsleden staan in dringende gevallen dag en nacht voor u paraat !

Als het een lek op uw binnenleiding betreft, sluit bij een leidingbreuk onmiddellijk de leiding af door het dichtdraaien van de hoofdkraan, zodat er geen lekwater kan weglopen.Daarna kan u uw sanitair installateur verwittigen.
Zo de leiding bevroren is, maar geen scheuren of breuken vertoont, kunt u trachten ze geleidelijk te ontvriezen met behulp van een haardroger of een straalkacheltje. Gebruik zeker geen plotse hevige warmtebron !

  • Hoe merkt men dat een watermeter bevroren is?

In eerste instantie ziet men dit aan het uitstulpende telmechanisme van de meter. In een verder stadium barst de watermeter uit elkaar.

  • Hoe kan dit voorkomen worden?

De beste oplossing bestaat erin om de watermeter daar te plaatsen waar hij van de vrieskou gevrijwaard blijft.
Maar dat is uiteraard niet altijd mogelijk. In dat geval kan men isolatie aanbrengen tussen de
(buiten-) muur en de meter. Ervoor zorgen dat er niet teveel tocht in de garage of ruimte komt waar de meter staat, is een extra voorzorg. Tocht doet namelijk een veel snellere afkoeling van de lucht ontstaan, zodat de meter op zijn beurt weer vlugger bevriest.
Geef even extra aandacht aan de luchtstroom in kelders waar de verwarmingsketel ge´nstalleerd staat. Niet zelden staat de watermeter in deze luchtstroom opgesteld. Dek daarom zoveel mogelijk de kelderopeningen af en houd deuren en ramen van garages toe !
De beste oplossing is echter het plaatsen van een verwarmingslint rond de meter : dit is een ge´soleerde elektrische kabel die men rond de meterinstallatie bindt en die opwarmt. Bij extreme koude kan men hierrond nog bijkomende isolatie aanbrengen.

  • Hoe bescherm ik een watermeter in een meterput buiten de woning?

Zeker niet door deze put vol te stoppen met rotswol, want die wordt vochtig en gaat ook bevriezen. Dat biedt dus geen bescherming. Ook wikkels met sjaal of deken helpen om dezelfde reden niet, zelfs niet als ze van kasjmier zijn.

Het is belangrijk er voor te zorgen dat er geen koude lucht in de put kan. Dit kan eenvoudigweg door een plastieken folie over het deksel te leggen en deze te bedekken met een laagje grond. Na de winter kan dit worden weggenomen.

Om het risico op vorstschade nog te verkleinen kan U een isolerende luchtlaag aanbrengen.
Ga daarbij als volgt te werk:
Plaats dertig centimeter onder het deksel een tweede isolerende afdekplaat. Dit tweede deksel kan bestaan uit polystyreen of uit een houten plaat waartegen polystyreen bevestigd is. Hoe beter deze plaat sluit, hoe meer de koude lucht buitengesloten blijft en hoe beter de warmte van de bodem bewaard wordt.

Als de meterput niet te ver van de woning ligt, kan U een verwarmingslint laten plaatsen. Deze oplossing is verboden als de put regelmatig onder water komt te staan. Dan is er immers gevaar voor kortsluiting. Dat is ook de reden waarom U niet zelf aan het knutselen mag gaan. Dit is werk voor een vakman.

Tenslotte"en als het echt niet anders kan"zou U een kraan op een fijn straaltje kunnen laten lopen. Deze noodoplossing verspilt veel water dat extra moet betaald worden.

  • Wat te doen indien men op reis gaat of met weekendhuisjes?

Het gebeurt al te vaak dat mensen bij hun terugkomst van de winterreis vaststellen dat de waterleiding gesprongen is. Dit kan voorkomen worden door vˇˇr het vertrek de hoofdkraan dicht te draaien en zoveel mogelijk water dat zich nog in de leidingen bevindt, te laten wegstromen.
Stilstaand water heeft een zeer grote kans op bevriezen. Zorg er bij uw vertrek daarom voor dat er zo weinig mogelijk water in de leidingen zit. Deze voorzorgsmaatregelen moeten zeker in acht genomen worden door de eigenaars van weekendhuisjes. Net omdat zij deze verblijven in de winter niet zoveel bezoeken, lopen ze daar meestal een risico op een zeer groot waterverlies en dito waterschade.

  • Welke oplossingen zijn er voor standpijpen?

Standpijpen zijn nog meer blootgesteld aan koude dan de watermeters en leidingen binnenshuis. Zij worden meestal gebruikt op een bouwplaats en staan opgesteld in open lucht. In dit geval raden wij aan van, zodra men het water afgenomen heeft dat nodig is, de pijp los te koppelen, voldoende te laten leeglopen en ze op een verwarmde plaats te bergen.

Print pagina